Suuremõõtmeliste / projektiveoste transport

UTrans raudtee teenused

UTrans Logistics OÜ on spetsialiseerunud suuremõõtmeliste ja projektiveoteenuste osutamisele. Enam kui 25-aastane kogemus multimodaalsete vedude alal võimaldab pakkuda klientidele optimaalseid skeeme ja marsruute maailma mis tahes sadamate ja laia partnerite võrgustiku kaudu üle kogu maailma.

Mittegabariitsed raskekaalulised kaubaveod on ette nähtud:
• tee-ehitustehnika transpordiks;
• põllumajandustehnika transpordiks;
• tööstus- ja ehitusseadmete transpordiks;
• mäetööstusseadmete jms transpordiks.

UTrans Logistics OÜ sooritab edukalt mittegabariitseid raskekaalulisi kaubavedusid juba 25 aastat Eesti sadamate kaudu.

Suuremastaabiliste keerukate projektivedude juhtimine nõuab kogenud ja kvalifitseeritud personali, kelle töökohustuste hulka kuulub võimalike raskuste tundmaõppimine ning kiire ja otsustav tegutsemine.
Meie lähenemisviis seisneb projektivedude etapiviisilises sooritamises ja projekti iga etapi vahetus kontrollimises.
Meie ettevõtte edu
projektivedude teenindamise valdkonnas põhineb klientide nõudmiste ja vajaduste mõistmisel. Meie spetsialistid uurivad igakülgselt projekti nõudeid ning garanteerivad tellija kehtestatud tähtaegade, ohutuse ja muude juhiste täpse järgimise.

Meie eksperdid valivad sobivaima transpordiliigi ja töötavad välja marsruudi, võttes arvesse teie kauba kõiki iseärasusi ja ja näitajaid.

• Ettevõte UTrans Logistics OÜ osutab mittegabariitsete ja projektiveoste transpordi teenuseid, sh:
• kliendi konsulteerimine tellitud transpordi osas;
• optimaalse marsruudi valik;
•projektilogistika eelarve ja planeerimine;
• veo korraldamine eriautotranspordi, spetsiaalsete raudteeplatvormide ja/või erivedudeks mõeldud laevade abil;

Meie eksperdid valivad sobivaima transpordiliigi ja töötavad välja marsruudi, võttes arvesse teie kauba kõiki iseärasusi ja ja näitajaid.

• peale- ja mahalaadimistööde korraldamine sadamates ja raudteeterminalides;
kooskõlastamine, läbisõidulubade vormistamine;
• ekspediitorteenused;
• vajalike raudteemarsruutide ja -projektide koostamine ja kooskõlastamine;
• laevade prahtimine merevedudeks;
• raskekaaluliste ja suuremõõtmeliste veoste õhutšarter;
• konsolideerimine, pakendamine ja konteineriseerimine;
• veoste jälgimine kliendi lattu saabumise hetkest kuni saaja ukseni;
• praamiveod;
• veoste kvaliteedi ja koguse vastuvõtt ja ekspertiis enne ärasaatmist mis tahes lähtesadamas;
• tolli- ja kauba saatedokumendid;
• veokindlustus.