Õhuveod

UTrans Logistics Õhuveod

UTrans Logistics OÜ osutab kaupade autoveoteenuseid. Autovedu on tänasel päeval kiireim kaupade kättetoimetamise viis, see on ideaalne variant kiireloomulisteks vedudeks. Meie ettevõtte poolt pakutavate autoveoteenuste hulka kuulub:

– Kaupade toimetamine kliendi juurest lennuväljale sellele järgneva autoveo sooritamiseks;
– Peale- ja mahalaadimistööd eritehnika abil;
– Autoveoks vajalike dokumentide vormistamine, tollivormistusprotseduuride läbimine;
– Koha broneerimine autoveo sooritamiseks;
– Autoveo seire, veose jälgimine nii õhus kui ka maa peal;
– Saaja teavitamine autoveo lõpulejõudmisest ja kauba saabumisest sihtpunkti.