Raudteekaubaveod

UTrans Logistics Raudteekaubaveod

UTrans Logistics OÜ osutab raudteekaubaveo teenuseid ja sel on OTSELEPING EESTI RAUDTEEGA, mis võimaldab pakkuda klientidele soodustariifi.

Raudteekaubavedu kujutab endast soodsat varianti mitmesuguste veoste transportimiseks pikkade vahemaade taha, raskesti ligipääsetavatesse piirkondadesse, kus autoveod on praktiliselt välistatud. Lisaks kindlusele ja väikseimale avariilisusele on raudteekaubavedu kõige rentaablim kauba transportimise viis, mille puhul suhteliselt väike maksumus on ühendatud teenuste suure efektiivsusega. Lisaks sellele ei sõltu raudteetransport ilmastikuoludest.
Raudteekaubaveo teenuste hulka kuulub:
• raudteevedude korraldamine Eesti, Läti, Leedu, SRÜ ja Kesk-Aasia riikide territooriumil;
• kaubaveo maksumuse kalkulatsiooni esitamine;

• Meie ettevõte saab saata konteinerid ilma ümberlaadimiseta läbi Riia või Tallinna otsekonteinerites raudteel.

• kõigi vajalike veodokumentide ja kauba saatedokumentide vormistamine;
• peale- ja mahalaadimistööde korraldamine raudteeterminalides ja sadamates;
• erivagunite (veoplatvormid, puisteveoste vagunid (punkrid) jms) rent;• mittegabariitsete veoste saatmise planeerimine ja korraldamine;
• kauba toimetamine kliendi laost jaama ning ka kliendi UKSENI;
• veoste kindlustamine;
• konteinerite ja vagunite jälgimine ja otsing teekonnal.