Autoveod

UTrans Logistics OÜ osutab kauba autoveoteenuseid nii juriidilistele kui ka füüsilistele isikutele:

• Autokaubavedude korraldamine FTL ja LTL meetodil Euroopa riikides, SRÜs, Kesk-Aasia vabariikides nagu Kasahstan, Usbekistan, Kõrgõzstan ja Tadžikistan

• Saate- ja aruandedokumentide tervikkomplektiga varustamine.

• Tollivormistus.

• Autovedude kindlustus.

Korraldame igat liiki ning iga suuruse ja mahuga veoste, sh ohtlike ja raskeveoste, mittegabariitsete, kiiresti riknevate ja õrnade veoste transporti. Pikaajaline kogemus rahvusvahelisel turul annab meile võimaluse toimetada kaup vajalikku punkti optimaalset marsruuti kasutades, vähima ajaga ja väikseimate kuludega. Teie soovidest lähtuvalt valivad meie spetsialistid optimaalsed autoveo-, kindlustus-, tollivormistus-, ümberlaadimis- ja hoiutingimused ning arvestavad välja esialgsed tähtajad, veo ja tollivormistuse maksumuse ning võimalikud lisakulud. Vajaduse korral pakume alternatiivseid veovariante, mis võimaldavad nii säästa raha kui ka suurendada osutatavate teenuste tõhusust.