Ettevõte UTrans Logistics OÜ osutab kaupade autoveoteenuseid. Autovedu on tänasel päeval kiireim kaupade kättetoimetamise viis, see on ideaalne variant kiireloomulisteks vedudeks. Meie ettevõtte poolt pakutavate autoveoteenuste hulka kuulub:

•Kaupade toimetamine kliendi juurest lennuväljale sellele järgneva autoveo sooritamiseks;
•Peale- ja mahalaadimistööd eritehnika abil;
•Autoveoks vajalike dokumentide vormistamine, tollivormistusprotseduuride läbimine;
•Koha broneerimine autoveo sooritamiseks;
•Autoveo seire, veose jälgimine nii õhus kui ka maa peal;
•Saaja teavitamine autoveo lõpulejõudmisest ja kauba saabumisest sihtpunkti.