Ettevõte UTrans Logistics OÜ osutab mereveoteenuseid ja meil on otselepingud kõigi esindatud suurte Eesti laevafirmade ja sadamatega.

Meie spetsialistide enam kui 20-aastane töökogemus merevedude alal ja pikaajalised partnerlussuhted suurimate laevaliinidega võimaldavad meil pakkuda merevedude täisteenust:

•täielik veo- ja speditsioonialane mere- ja ookeanivedude teenindus;
•optimaalsete marsruutide väljatöötamine kaupade mereveoks;
•täielik või osaline LAEVADE PRAHTIMINE SUURTE LAEVAPARTIIDE PUHUL;
•kuivlastide veod 20- ja 40-jalastes HQ-konteinerites;
•vedellastide veod paakkonteinerites;
•puistlastide veod vahekonteinerites Flexitank;
•kauba toimetamine „ukselt ukseni“ koos muu veoliigi kaasamisega;
•kaupade tollivormistus sadamates;
•kaupade hoiustamine sadamates;
•kauba kindlustamine;
•konteinerite liikumise jälgimine ja kliendi operatiivne teavitamine;
•peale- ja mahalaadimistööde korraldamine.